zondag 19 augustus 2018

Je bent een stralend licht


Je bent een stralend licht en bent hier om dit licht te laten schijnen. Je zoektocht naar gelijkgestemde is vaak een eenzaam pad. Toch zijn er velen die net als jij op aarde zijn om licht te creëren. Je werd uitgezonden naar aarde vanuit je vrije wil. Verbind je met het licht en besef dat je nooit alleen bent. Je verbinding met de lichtrijken is velen malen sterker dan de verbinding die je op aarde zoekt. Blijf trouw aan jouw eigen unieke licht en waarheid! En ga verder met de hemel op aarde te creëren!
© Engelen om je heen

zaterdag 18 augustus 2018

Wanneer de mens luistert naar zijn innerlijke


Wanneer de mens luistert naar zijn innerlijke dan kun je voelen dat  de ziel alles stuurt op het juiste moment vanuit het hoogste licht. Angsten hebben jullie gecreëerd om door de ervaring van angst naar vertrouwen en overgave te stromen. De diepte zal als een angst aangenomen worden maar laten we je geruststellen, de diepte is een rijke ervaring! Wanneer je de diepte niet ingaat zul je voor de hogere ervaringen niet klaar zijn. Gun jezelf de diepte! Loop er niet voor weg. Als je de sprong waagt vangen wij je op. Ga staan voor wie je werkelijk bent  licht, liefde en kracht! 
Liefs Joke / Engelen om je heen

With love....


With love you cannot bargain
there, the choice is not yours.
Love is a mirror,
it reflects only your essence,
if you have the courage
to look in its face.
To the parched lips of those
who are willing to surrender
Love will bring the wine
that changes darkness into vision,
cruelty into compassion and
dust into precious incense.
Love means to reach for the sky
and with every breath
to tear a hundred veils.
Love means
to step away from the ego,
to open the eyes of inner vision
and not to take this world so seriously.

~ Rumi

donderdag 16 augustus 2018

Bericht van de engelen

De tempels van Avalon, Lemurië, Atlantis en het oude Egypte worden ontdekt in de schoot van moeder aarde. Jullie ontdekken geheimen van alle oude kennis doordat er onwaarheden naar boven komen. Gebruiken deze kennis voor alle nieuwe info op de nieuwe aarde. Dit is wat jullie creëren de nieuwe aarde, voor velen bekend voor anderen een nieuwe benaming. Wat houdt deze nieuwe aarde in? vanuit de kennis van ionen ver weg waar jij ook was zijn jullie NU bezig deze kennis te ontluiken, stap voor stap dat was wat de mens deed, nu gaan jullie in een snel trein vaart sneller dan het geluid. Deze kennis komt steeds meer naar boven jullie zien dit al om je heen, kijk naar jezelf naar je eigen bewustwording. waar stond je een jaar geleden? waar sta je nu? wat heb je al niet bereikt voor jezelf in het afgelopen jaar? Sneller en sneller omdat tijd en ruimte niet bestaat. De tempels met al hun kennis zit niet enkel in de aarde, die tempels zitten in JOUW. De kennis opgeslagen in de prachtige kristallen zijn zich aan het openen om samen deze kennis te delen, het gaat in samenwerking de mens, het universum en de aarde. De nieuwe aarde met de kennis vanuit jou bron niet aangeleerd op school maar puur vanuit wie jij bent de engel op aarde, de lichtwerker, de engelmens en lichtmeester, de ziel, waar Goddelijk! De nieuwe aarde in alles waar jullie mee bezig zijn, voedsel, water,dieren, vervoer, leer-systeem, politiek, huizen, werk. Het is al aan het veranderen er gaat nog veel veranderen en daar ben jij voor op aarde. Liefde, licht en eenheid is het fundament waarop alles is gebouwd en dit zal weer terug keren. Vanuit het ik cultuur gaan jullie nog meer naar liefde, licht en eenheid. Je loopt hier zo tegen aan in je aardse leven je begrijpt niet waarom dit niet op aarde is. Hunkering naar liefde, licht en eenheid het zit in jou het zit in ieder mens. Het is aan ieder hoe hiermee om te gaan. Begin altijd in je eigen persoonlijke leven/wereld en als ieder mens dit doet dan is er die grote ommekeer. Ga verder op je pad van bewustwording, mediteer en zend jou licht en liefde naar de aarde en alle bewoners van de aarde en houd het beeld van de nieuwe aarde vast, want
©Engelen om je heen

woensdag 15 augustus 2018

Maria de koningin van alle engelen,heiligen en alle mensen....

Vandaag 15 augustus is het Maria ten Hemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. De kerk gedenkt dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Maria is volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.
Wat een mooi sluit stuk na alle volle manen, nieuwe maan, Venus, Mars, Jupiter, vallende sterren  invloeden. Vandaag worden we omringd door de liefdevolle energie van Maria. We kunnen  even schuilen bij haar even bij komen van de afgelopen mooie maar heftige periode.
Ik voel me altijd omarmd, gekoesterd en zo geliefd als zij aanwezig is. Op aarde hebben het gevoel van vader moeder God nodig om je hierin te sterken, te koesteren en je laten dragen als je hier behoefte aan hebt. Zij staat voor onze hemelse moeder en is zo sterk verbonden met moeder aarde. Net als Maria omarmd, draagt en voed  moeder aarde ons. Maria samen met Maria Magdalena, Isis en alle andere Godinnen/lichtmeesters zijn zij het boegbeeld van kracht!Staan voor wie je werkelijk bent en hier zijn we natuurlijk al een tijd mee bezig zeg gerust eeuwen. Maar we zijn nu in deze fase vooral bezig met een verhoogde kracht energie! Om in een verhoogd tempo door te stromen naar deze unieke kracht bron!
Ik vind het fijn als de engelen er zijn maar ook net zo fijn als de lichtmeesters er zijn en Maria is een lichtmeester net als Maria Magdalena, Jezus, Buddha, Mohamed, Merlijn, Saint Germain, Lanto ect. 
Vandaag eren we Maria en zeker hierdoor eren we onszelf /kracht! 
Ode aan Maria!


15 augustus Maria dag
Een paar dagen heb ik een sterk gevoel bij Maria, en waarom? ik weet het niet, wacht ik op een bericht, is er een feestdag van haar?  en dit blijkt te kloppen. Vandaag 15 augustus is het
Maria ten Hemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. De kerk gedenkt dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Maria is volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen

Ik voel me omarmd, gekoesterd en zo geliefd als zij aanwezig is. Mijn hemelse moeder zo noem ik haar en zo voelt dit ook. Allen op aarde hebben dit gevoel van vader moeder God nodig om hierin je te kunnen sterken, te koesteren en je laten dragen als je hier behoefte aan hebt. Zij staat als de moeder en is zo sterk verbonden met moeder aarde. Net als zij omarmd, draagt en ons voed. Wanner ik twijfel of een diep verdriet hebt richt ik mij tot Maria en vraag haar hulp, direct voel ik haar omarming en voel haar onvoorwaardelijk liefde. Door enkel even bij haar te schuilen kom ik weer tot rust en overzie ik de situatie zodat ik weer terug kom in mijn kracht.....Dank Maria, dank voor al je hulp en liefde!
De hoedster van het licht
Begint dit bericht
Samen
In de heer amen
Danken wij u alleen
Voor het luisteren naar het woord
Wat rechtstreeks komt uit ons lichtoord
Wij verkondigen het mysterie
Aan iedere leerling
Het mysterie van het geloof
De vlam dooft
Als er zoveel is beloofd
Niet veel blijkt waar te zijn
Blijven velen achter met pijn
Keren de rug
In deze tijd, gaat dit vlug
De mens is beschadigd
Het is niet meer waardig
Om te geloven vanuit de opgelegde mysterie
Dit is een materie
Niet vanuit de Goddelijke bron
Waaruit alles begon
De kern van dit verhaal
Is de liefde die je uit jezelf haalt
Het geloof vanuit de diepere lagen
Begint bij velen nu te dagen
Alles is aanwezig
Blijf bezig
Om het vertrouwen weer op te bouwen
Dan zal het mysterie zichzelf ontvouwen
Heb vertrouwen!
©Maria