maandag 22 oktober 2018

Geloof in jezelf


Het leven heeft veel wegen en leidt ons naar de beste weg, en toch hebben we als mens soms het verkeerde pad gekozen om wat voor reden het ook was. Begin met luisteren naar de innerlijke raadgever, vertrouw meer op je gevoel en laat het denken wat meer los. Als deze drie in harmonie komen gaan ze samen  werken. Je zult merken dat je 'slagingspercentage' betreft de goede keus  toe zal nemen. Laat het verleden voor wat het is wat de keuze ook was. Ga door op je pad het blijft een leerzaam proces.
Geloof in je zelf! 

©Engelen om je heen

In aanloop naar de volle maan volgens Anette Kok


22 Okt. De Maan staat bij Cheiron, maar vanwege het mooie aspect naar Jupiter voelt het iets minder zwaar, alhoewel Saturnus, de planeet van beperking er toch een stempel op weet te drukken.
23 Okt. Met de Maan in Ram, gunstig naar Mars, is het een goede dag om fysiek bezig te zijn, zoals sporten, tuinieren, wandelen etc. De Zon en Venus staan nu heel dicht bij elkaar en de Zon staat bijna exact oppositie met Uranus. Dat voelt minder prettig.
24 Okt. Vandaag vindt er een Volle Maan plaats. Dit is een heftige Volle Maan met Uranus exact oppositie met de Zon. Thema’s over geld en bezit worden actueel.
25 Okt. Na de heftige Volle Maan hebben we er alle redenen voor om het vandaag rustig aan te doen. De rust lijkt weergekeerd, ook na de oppositie met Venus Retrograde. Inmiddels maakt de Maan een goed aspect naar Saturnus. Het is een dag dat we dankbaar zijn voor de kleine dingen en genieten van het goede wat het leven ons geeft.
26 Okt. Vandaag voelen we opnieuw wat we eerder bij de Volle Maan voelden. Dat komt doordat de Maan oppositie staat met Jupiter. We kunnen ons buitengesloten voelen of zelf van geluk verstoten. De Zon en Venus staan bijna exact aligned, terwijl Venus Retrograde loopt. Hierdoor denken we na over zaken die in ons liefdesleven niet goed zijn gegaan.
27 Okt. De energie van gister suddert nog enigszins na. Het feit dat Mercurius dicht bij Jupiter staat en samen een vierkant vormen naar Mars, helpt niet mee om zaken uit te praten. Er kan zelfs een verwijdering zijn met bepaalde mensen.
28 Okt. Venus staat vandaag bijna oppositie met Uranus. We kunnen onverwachte dingen horen die te maken hebben met ons liefdesleven, zowel goed als minder goed. Ook is het mogelijk om onverwacht weer iemand uit het verleden tegen te komen.
Fijne Week!
©astromedium annette kok
Google Translate
22 Oct. The Moon is at Cheiron, but because of the nice aspect to Jupiter it feels a little less heavy, although Saturn, the planet of limitation is able to put a stamp on it.
23 Oct. With the Moon in Aries, favorable to Mars, it is a good day to be physically active, such as sports, gardening, walking etc. The Sun and Venus are now very close together and the Sun is almost exactly opposed to Uranus. That feels less pleasant.
24 Oct. Today a Full Moon takes place. This is a violent Full Moon with Uranus exact opposition to the Sun. Themes about money and property become topical.
25 Oct. After the heavy Full Moon we have every reason to take it easy today. The peace seems to have returned, also after the opposition with Venus Retrograde. Meanwhile the Moon makes a good aspect to Saturn. It is a day that we are grateful for the little things and enjoy the good that life gives us.
26 Oct. Today we feel again what we felt at the Full Moon earlier. That is because the Moon is opposed to Jupiter. We can feel excluded or give ourselves away from happiness. The Sun and Venus are almost exactly aligned, while Venus runs Retrograde. Because of this we think about things that have not gone well in our love life.
27 Oct. The energy of yesterday is still simmering somewhat. The fact that Mercury is close to Jupiter and together form a square to Mars does not help to talk things out. There may even be a removal with certain people.
28 Oct. Venus is almost opposed to Uranus today. We can hear unexpected things that have to do with our love life, both good and less well. It is also possible to meet somebody from the past again unexpectedly.
Nice week!
© astromedium annette kok
22. Oktober Der Mond befindet sich in Cheiron, aber wegen des schönen Aspekts zum Jupiter fühlt er sich ein wenig weniger schwer an, obwohl Saturn, der Planet der Begrenzung, einen Stempel darauf setzen kann.
23. Oktober Mit dem Mond im Widder, günstig für den Mars, ist es ein guter Tag, um körperlich aktiv zu sein, wie Sport, Gartenarbeit, Wandern usw. Die Sonne und die Venus sind jetzt sehr nahe beieinander und die Sonne ist fast genau gegen Uranus. Das fühlt sich weniger angenehm an.
24. Oktober Heute findet ein Vollmond statt. Dies ist ein gewalttätiger Vollmond mit Uranus exakter Opposition zur Sonne. Themen über Geld und Eigentum werden aktuell.
25. Oktober Nach dem schweren Vollmond haben wir allen Grund, uns heute zu beruhigen. Der Frieden scheint zurückgekehrt zu sein, auch nach der Opposition mit Venus Retrograde. Unterdessen macht der Mond Saturn einen guten Aspekt. Es ist ein Tag, an dem wir dankbar für die kleinen Dinge sind und das Gute genießen, das uns das Leben gibt.
26. Oktober Heute fühlen wir wieder, was wir früher am Vollmond gefühlt haben. Das liegt daran, dass der Mond Jupiter gegenübersteht. Wir können uns ausgeschlossen fühlen oder uns von Glückseligkeit trennen. Die Sonne und Venus sind fast genau ausgerichtet, während Venus retrograde läuft. Deshalb denken wir über Dinge nach, die in unserem Liebesleben nicht gut gelaufen sind.
27. Oktober Die Energie von gestern köchelt immer noch etwas. Die Tatsache, dass Merkur in der Nähe von Jupiter ist und zusammen ein Quadrat zum Mars bildet, hilft nicht dabei, Dinge auszusprechen. Es kann sogar eine Entfernung mit bestimmten Leuten geben.
28. Oktober Venus ist heute fast gegen Uranus. Wir können unerwartete Dinge hören, die mit unserem Liebesleben zusammenhängen, sowohl gut als auch weniger gut. Es ist auch möglich, jemanden aus der Vergangenheit wieder unerwartet zu treffen.
Glückliche Woche!
© astromedium annette kok

zaterdag 20 oktober 2018

Aartsengel UrielWat is jouw grootste wens dat je wil manifesteren in vorm en realiteit? Misschien heb je angst, of heb je te maken met teleurstelling, je bent hierdoor wat star om toe te geven dat je een diep verlangen hebt naar de uitwerking ervan.
Geliefde, we zijn er ter ondersteuning van jou en al je dromen/wensen. Grijp je kans en sta jezelf toe om te dromen -- dromend dat je verlangen vervuld worden-- dan doe je iets doen om het uit te laten komen.
Wat je doet is ondergeschikt zijn aan de bewegen in de richting van je diepste verlangen. Of het nu gaat om een telefoongesprek, schrijven van een artikel/boek, onderzoek,  of iets anders voel je aangetrokken tot die energie, het universum zet dit in beweging namens jou.
Grijp je kans en zeg ' Ik neem deze kans in dankbaarheid, voldaan, gelukkig en tevreden, wetende dat ik de moed heb om te geloven in mijn dromen' .
© Ik ben Aartsengel Uriel

vrijdag 19 oktober 2018

Boodschap van de regenboog engelen

Regenbogen zijn een symbool van fortuin, overvloed en belofte. Als je een regenboog ziet, stop met wat je aan het doen bent en richt je op deze energieën.
Visualiseer jezelf terwijl je overvloed aan alle dingen die je wilt ontvangt. Stuur zegeningen naar alle andere wezens, zodat ze ook een overvloed aan wat zij nodig hebben kunnen ontvangen. Hoe meer je deelt hoe meer je ontvangt. Zie de regenboog als een portaal, en laat overvloed toe in je leven.
Je bent geliefd en wordt gesteund door de engelen en gidsen.
Elke kleur in de regenboog heeft haar eigen energie-frequentie. Deze frequenties zoeken hun weg in je lichaam en geneest alle aspecten van je zelf.
Als je kijkt naar de prachtige water kristallen glinsterend in de zon, waardoor de regenboog zichtbaar wordt, stuurt de regenboog zegeningen naar al het water van de aarde, met inbegrip van het water in je lichaam.

©Engelen om je heen

donderdag 18 oktober 2018

Ik heb heel goed nieuws!

Met trots presenteer ik mijn tweede boek ENGELEN EN MEER

Vanaf vandaag te bestellen op https://www.boekenbestellen.nl/boek/engelen-en-meer
Alle boekenwinkels en ook de online boeken webshops
Voor België, Standaard boekenwinkels
Bol.com

Ik wens je heel veel leesplezier met Engelen en meer.....
Ik hoor natuurlijk graag van je!

Ik wil ook heel graag een aantal mensen bedanken.
Zonder dit fantastische team was dit boek niet tot stand gekomen!
Dank aan jullie!

Jolanda Drost www.talent-energy.nl. Hoe kan ik je bedanken voor weer een enorme klus om een tweede boek te redigeren, adviseren en op te maken. Het is een van je vele talenten, en het is zo fijn om met je samen te werken.
Joke Gerritsen voor de eindcontrole, en de enorme klus om keer op keer het manuscript door te lezen. Dank je voor je altijd oprechte en eerlijke antwoorden en advies. www.avalonic.org 
Elize Verkroost de jonge stralende getalenteerde fotograaf met passie voor haar werk heeft ze de de foto’s en bewerking van de schilderijen op zich genomen.
Elize Verkroost Fotografie elizeverkroostfotografie.weebly.com
Martin Eindhoven Cover, ondanks een onverwacht ziekenhuis opname toch doorgegaan, en heb je een prachtige cover ontworpen.
Pumbo  www.pumbo.nl om mijn boek in eigen beheer uit te geven en dank voor jullie hulp!
Afbeeldingen/schilderijen cover Joke Slagmolen
Liefs, Joke