donderdag 20 oktober 2016

Engel weetjes

                        
  De meeste engelen hebben een achtervoegsel van el of il, wat Hebreeuws is voor
" van de Heer".

Aartsengel Michaël: bescherming, loslaten, spirituele gave, vrij zijn van angst, van twijfel aan jezelf, vervolmaking van je ziel
Aartsengel Gabriël: vreugde, geluk en vervulling, bekend maken van je levenspad en je doel, oplossen van ontmoediging, hulp discipline en orde in je leven te verkrijgen, aankopen van grote zaken bv een huis.
Aartsengel Uriël: innerlijke vrede, richting /keuze op je pad, vernieuwing van hoop
Aartsengel Zadkiël: ziele vrijheid, hart-zeer, vergeving, geluk, vreugde
Aartsengel Chamuël de engel van liefde,genade, vergeving, mededogen, gebrek aan zelf respect, loopbaan veranderingen
Aartsengel Jofiël: wijsheid,  begrip, inspiratie, kennis en helder denken, hulp om informatie in je op te nemen en hulp bij studeren en examen.
Aartsengel Rafaël: voor genezing van lichaam ziel en verstand, spiritueel inzicht,inspiratie voor het bestuderen en in praktijk brengen van muziek, wiskunde en wetenschap, traditionele en spirituele geneeskunde.

Aartsengel Ariël: Troost, het hart helen
Engel Gloria: vrolijkheid, vrijheid, vreugde, vriendschappen en relaties
Engel Ischmael: Zuiver zijn, daadkracht
                       ©Engelen om je heen
    Een reactie posten