dinsdag 8 november 2016

Aartsengel Hanaël,


Aartsengel Hanaël, wordt door gelovigen tijdens het gebed aangeroepen wanneer ze overmand worden door wanhoop gevoelens. Hij is de troostende engel voor iedereen die moed en inspiratie nodig heeft, die politieke, sociale en persoonlijke problemen heeft en hunkert naar hervormingen. Deze strijdende aartsengel leert hen om op de juiste manier met zichzelf en de omgeving om te gaan.

Aartsengel Hanaël maakt ons ervan bewust dat intuïtie en mystieke krachten ingezet kunnen worden om de mensen te helpen. Velen hebben die roep gevolgd en zijn uiteindelijk op professioneel niveau anderen gaan begeleiden en steunen. Als het gaat om hervormingen zal aartsengel Hanaël ons altijd terzijde staan als de medemens ermee gediend is. Chamuël betekent ‘Hij die God aanschouwt’. Er wordt echter ook nog een andere uitleg aan gegeven: ‘Hij die God zoekt’. Deze aartsengel strijdt voor een stevig fundament in alle levensgebieden.Hanaël is de aartsengel die Gods pure liefde verzinnebeeldt. In de Bijbel wordt hij in Lucas 22:43 vermeld. Ook zou hij Jezus bijstand hebben verleend in de hof op de hellingen van de Olijfberg. Hij is een strijdende hervormer aangaande alle kwesties die met het hart en het gevoel vandoen hebben, zoals intuïtie en andere ongeziene krachten. Deze machtige goddelijke boodschapper draagt de zuivere liefde van God uit.


Aartsengel Hanaël – de rode lichtstraal

In de mystiek worden de aartsengelen vergeleken met de stralen van het goddelijke licht, zoals wit licht dat door een prisma uiteenvalt in de regenboogkleuren. In dat opzicht is aartsengel Hanaël de rode lichtstraal, verzinnebeeld door Mars. Hanaël betekent ‘Hij die God aanschouwt’. Hij zal iedereen terzijde staan die zich met hervormingen bezighoudt, zowel op persoonlijk als op politiek en sociaal vlak. Roep zijn hulp in als u kracht en vitaliteit mist om geweldloze doelen te bereiken. Doelen waarmee al het leven op aarde gediend is. Aartsengel Hanaël staat in het teken van energie, strijd om het goede, levenskracht en het bepalen van een nieuwe koers. Ook helpt hij bij het zoeken naar zielenpartners.

Zijn aanroeping in het gebed luidt:
Hanaël, laat mij mijn steentje bijdragen aan de hervormingsgezinde krachten in deze wereld.
Geef mij de energie om iedereen te kunnen helpen die verheven doelen nastreeft.
Dat ik de kansen mag zien en de veranderingen op alle levensniveaus mag stimuleren,
zolang ze ten goede komen aan het welzijn van de mensheid.
Dat in mij het besef mag dagen dat verandering alleen tot stand komt door liefde en nooit door geweld.

bron:http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/116591-de-acht-verheven-aartsengelen-hanael-chamuel.html
Een reactie posten