dinsdag 1 november 2016

Aller heiligen/ Aller zielen


1 en 2 november is het aller heiligen aller zielen de betekenis lees je onderaan deze blog. Het verzoek vanuit de engelen en lichtmeesters rijken om hier vandaag aandacht aan te geven. Maar dan niet vanuit het kerkelijke gezag maar vanuit de oorsprong is het een lichtfeest. Aller zielen om licht te sturen naar alle zielen en niet bedoeld enkel de zielen die niet meer op aarde zijn,  ook zij die ook op aarde of op een andere stelsel zijn. Een dag om stil te staan bij jezelf jij als ziel. Iedere ziel is licht niet iedere ziel is zich bewust van dit licht. Bewust zijn van wie jij bent wat jou doel is waarvoor ben jij naar aarde gekomen? Bewust zijn van de zielen die zich nog niet bewust zijn van het pure licht. Vandaag en morgen je licht te sturen naar aller zielen en niet enkel vandaag naar aller heiligen. Eenheid creëert om geen afscheiding meer te hebben maar samen één te zijn. Eenheid is een Goddelijk gegeven! Licht puur en zuiver zijn dit vanuit jouw stralende ziel naar aller zielen. Vanuit de lichtrijken zal er een stroom van  licht naar de aarde komen om jou licht te begeleiden. In deze stroom kun je rust en liefde ervaren. Stroom  mee op deze mooie liefdevolle energie, en werk samen met de engelen en lichtmeesters, Shine!
© Engel Jezuël
 ©  Engelen om je heen

Allerheiligen (1 november) of Feest van alle Heiligen, is een katholieke feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.
In 844 werd de oorspronkelijke datum (van 13 mei)  veranderd in 1 november (begin dag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus) en werd het een herdenking van alle heiligen die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben.


Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen herdacht. Veel mensen gedenken hun gestorven familieleden en vrienden door het bezoeken van en het plaatsen van bloemen op het graf of de gedenkplaats van de overledene. De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij van Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.
Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de Rooms-Katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Heiligenavond. In het Engels: All Hallow's Eve, wat langzamerhand werd verbasterd tot Halloween. In de Protestantse kerk worden Allerheiligen en Allerzielen niet gevierd. Allerzielen niet omdat ze de leer van het vagevuur ontkent. Allerheiligen niet omdat de protestante kerken heiligenverering afwijzen.bron:www.klap.net
Een reactie plaatsen