dinsdag 7 november 2017

Nu we de laatste weken van 2017 naderen, reizen we naar de poort van 11/11.


Nu we de laatste weken van 2017 naderen, reizen we naar de poort van 11/11. Als we verbinding maken met de grote centrale zon in de galactische kern brengt het ons dichter bij ons Goddelijke bestaan.

Het duurt 2000 jaar om door de groep van gamma fotonen uit de galactische evenaar te komen. Het zonnestelsel wordt nu volledig gezuiverd. Dit is duidelijk terug te zien in de toenemende aardbevingen,vulkanen, kust, bosbranden, ijs wat smelt, intensiveren en verschuiven van magnetische polen, ionosfeer geïoniseerd raken en de versnelling van de tijd naar het nul punt.

Tijdens deze periode van snelle veranderingen, zullen we een eeuwige ruimte invoeren....  de gouden eeuw van het eenheid bewustzijn. De aarde is nu van de 4de dimensionale ruimtetijd naar het 5de dimensie aan het stromen ( en zelfs hoger) De foton heeft niet alleen invloed op het zonnestelsel, maar ook op de Dna.

Dit proces gaat over het balanceren van tegenpolen, terwijl je je energie verandert van polariteit naar singulariteit... verandert je leven van controle naar creeren! 

Het gebeurt maar één keer per jaar, wanneer de 11:11 poort opent naar hogere, opgestegen rijken. Op deze speciale dag beleven we een zeldzaam moment van intense helderheid en verbinding met onze eigen goddelijkheid. 11:11 dit is een heilige energie die het neurale netwerk activeert in de hersenen en goddelijke zaad codes in het Dna om de hogere dimensies van de geest te benaderen ..

Stel je het nummer 1 voor, het lijkt op een kolom of antenne, en fungeert als een directe verbinding tussen de spirituele en fysieke wereld. 1 is een inwijding, en een nieuw begin dat ons in de vorm van ideeën en inspiratie brengt. Nummer 11 vertegenwoordigt twee pijlers, een poort, die een direct portaal opent tussen intentie en manifestatie. In de oude mythologie vertegenwoordigt de heilige geometrie van 11:11 de mannelijke en vrouwelijke cyclus die verbonden is met de eeuwige verbinding.

11:11 betekent ook de poort tussen de 3 e dimensie en de 5 e dimensie. 11:11 opent de trap naar de hemel, je directe levenslijn naar de schepper. As 
zaterdag 11 november 11:11 Stap naar  het nul punt bij de grote centrale zon en versnel je persoonlijke (hemelvaart) proces !
Een reactie posten