dinsdag 19 juni 2018

Engel weetjes

De meeste engelen hebben een achtervoegsel van el of il, wat Hebreeuws is voor
" van de Heer".

Aartsengel Michaël: bescherming, loslaten, spirituele gave, vrij zijn van angst, van twijfel aan jezelf, vervolmaking van je ziel
Aartsengel Gabriël: vreugde, geluk en vervulling, bekend maken van je levenspad en je doel, oplossen van ontmoediging, hulp dicipline en orde in je leven te verkrijgen, aankopen van grote zaken bv een huis.
Aartsengel Uriël: innerlijke vrede, richting /keuze op je pad ,vernieuwing van hoop
Aartsengel Zadkiël: ziele vrijheid, hart-zeer, vergeving, geluk, vreugde
Aartsengel Chamuël de engel van liefde,genade, vergeving, mededogen, gebrek aan zelf respect, loopbaan veranderingen
Aartsengel Jofiël: wijsheid,  begrip, inspiratie, kennis en helder denken, hulp om informatie in je op te nemen en hulp bij studeren en examen.
Aartsengel Rafaël: voor genezing van lichaam ziel en verstand, spiritueel inzicht,inspiratie voor het bestuderen en in praktijk brengen van muziek, wiskunde en wetenschap, traditionele en spirituele geneeskunde.
   
Als je een douche of bad neemt, wees je dan bewust van het engelenlicht in het water, je zult je daarna veel verfriste voelen

Wil je een parkeerplek, vraag deze aan Michaël voor dat je de deur uit gaat.
Te laat weg gegaan en lukt het niet om op tijd te zijn, vraag aan de engelen of ze de tijd even stil willen zetten.
©Engelen om je heen
Een reactie posten