zondag 26 augustus 2012

Aartsengel Michaël

Aartsengel Michaël, zijn naam betekent die als God is
Engel van zondag
Heerser van de eerste straal
Hij is een van de bekendste Aartsengelen
Zijn kleur is blauw, helder, verhelderend en krachtig maar zeker ook beschermend.
Hij is de leermeester tussen het licht en de schaduw.
Hij helpt om onze eigen schaduwkanten te herkennen, te accepteren en te verlichten/los te laten.
Je kunt hem vragen:
Om bescherming
Bevrijden van banden
Rechtvaardigheid
Waren vrede vinden en verwezenlijken
Spirituele gaven
Vrij zijn van Angst
Van twijfel aan jezelf
Versterking van geloof en vervolmaking van je ziel

Hij beweegt zich regelmatig met zijn lichtlegioenen over de planeet en het universum, om ze te zuiveren en de wereld om ons heen, hier kun je hem voor aan roepen.

Werking van de blauwe straal:
Je kan de werking van de blauwe straal ervaren als een doorbraak, het is de eerste straal en daarom de opening voor het begrip “meesterschap van alle stralen”.
Het is de wil van God, als wij die vereren en niet onze eigen wil, dan zullen we bemerken dat er een verandering in ons plaats vind, de Goddelijke identiteit ons menselijk ego vervangt.
Hierdoor leren we leven in overeenstemming met “zijn wil” dus met onze Goddelijke doel.

Aartsengel Michaël ik roep u aan en vraagt u om mij te omhullen met u mantel van licht, mij te beschermen tegen lagere energieën en alles wat mij lief is.
Dank u voor u hulp
Een reactie posten