vrijdag 25 september 2015

Volle maan en maansverduistering 28 september 2015

In deze tijd wordt de tweede grote oogst binnengehaald. Het groei- en rijpingsproces is afgerond en de vruchten zijn klaar om te worden geplukt. In het gevormde zaad zit de onsterfelijkheid besloten en dit zal weer nieuw leven brengen in de lente. Als iets op een hoogtepunt is, is er een ommekeer op komst. Op 23 september is de herfst equinox en zijn dag en nacht even lang. Daarna zullen de dagen korter worden. De energie van de natuur en de Aarde zal zich daarna meer en meer naar binnen keren, klaar voor een welverdiende rust.
Zie wat jij hebt bereikt door je inzet de afgelopen maanden. Vier je oogst en je successen, wees dankbaar. Sla op wat je wilt meenemen en verder laten uitgroeien. Je ervaringen en dat wat je hebt opgebouwd zijn het zaad dat jij meedraagt en in een volgende periode kan ontkiemen. Daarin ligt jouw onsterfelijkheid besloten. Laat los wat jou niet meer dient en wat je bent ontstegen. Ook voor ons is dit een tijd om meer en meer naar binnen te keren. De herfst is een goede tijd voor langetermijnplannen. Het thema bij deze maan is: loslaten en onsterfelijkheid.
Deze maan heeft een extra grote lading, omdat er in de vroege ochtend een totale maansverduistering plaatsvindt. De Aarde komt dan tussen de volle maan en de Zon in te staan, blokkeert het zonlicht en verduistert de Maan. Zonnestralen lichten de Maan toch nog wat op. Dit licht heeft door de atmosfeer van de Aarde gereisd en zorgt voor een rode gloed. Als de Maan totaal wordt verduisterd, wordt dit een Bloedmaan genoemd. Dit is de vierde Bloedmaan in een cyclus sinds april 2014!
Een maansverduistering geeft je de mogelijkheid om je onderbewuste beter te begrijpen en zo je bewustzijn te vergroten. Wat heb je weggestopt in het duister? Er kunnen in de vroege ochtend hevige emoties opspelen of er kan een weggestopte angst omhoog komen. Dit kan zich ook via je dromen openbaren. Welk schaduwstuk speelt op? Herken het, erken het, begrijp waar het vandaan komt en verwerk het. Zo regeert het jou niet, maar zo begrijp jij oorzaak en gevolg en kun je er bewust anders mee omgaan. Spreek uit voor welke vernieuwing je wilt gaan. Luister naar je ziel en je intuïtie, zodat je je ware zelf kunt zijn.
De Maan staat in het teken Ram. Dit vuurteken wekt avontuurlust, maakt impulsief, hartstochtelijk en spontaan. “Ik wil het, en ik wil het nú!” Het contact tussen Maan en Mars kan strijdlust opwekken. Het is de kunst om een vreedzame strijder te zijn, op te bouwen in plaats van af te breken (in het klein en in het groot). De Maan staat dichter bij de Aarde waardoor haar invloed groter is. Dit maakt emotioneler, gevoeliger, maar ook bewuster van wat er binnenkomt (vanuit de kosmos of vanuit je eigen onderbewuste).
De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het tegenoverliggende sterrenbeeld Weegschaal. Dat maakt dat bovenstaande thema’s zich vooral afspelen in relaties, verbindingen en samenwerkingsverbanden. Hoe vind je zowel passie als een nieuw evenwicht?
Het punt van de Zwarte Maan staat recht tegenover de Maan en direct naast de Zon. De Zwarte Maan is je innerlijke gids die je naar je zielenkwaliteiten leidt. Maar als reactie op de buitenwereld, die in eerste instantie geen waardering heeft voor jouw kwaliteiten, ga je vaak weg van je zielenkwaliteiten. Halverwege je leven, maar ook op momenten als dit, heb je de kans om (weer) van egobewustzijn naar zielenbewustzijn te gaan. Het kan betekenen dat je ...

Tekst © Petra Stam
Een reactie posten