zaterdag 1 oktober 2016

Nieuwe Maan in Weegschaal

Gradual transition from day to night In de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober zal er om 01:46 sprake zijn van een nieuwe Maan. Dit keer in het teken Weegschaal. Deze nieuwe Maan ontvangt veel positieve aspecten en biedt ons mogelijkheden om onszelf meer en meer te vereenzelvigen met hetgeen we waardevol vinden. Het nodigt ons uit om onszelf te verbinden met hetgeen waar we echt een connectie mee willen.

Duwtje in de goede richting

Na de wederom woelige kosmische beroeringen van de afgelopen tijd, komt deze harmoniserende nieuwe Maan als geroepen. De storm is inmiddels weer wat tot bedaren gebracht en we kunnen ons nu verder gaan richten op het uitbreiden en verfijnen van liefde, samenwerking, schoonheid en evenwichtigheid in ons leven. Deze nieuwe Maan kan ons zeker een flink duwtje in de goede richting geven. We kunnen hierbij nieuwe afwegingen gaan maken in het beoordelen van wat goed voor ons is.

Het glas halfvol

Jupiter die slechts enkele graden van deze nieuwe Maan afstaat, maakt dat we ons extra gezegend mogen voelen, want de weldadige energie van de nieuwe Maan wordt hierdoor nog eens aangedikt. We kunnen nieuwe en positieve ontwikkelingen tegemoet gaan, te meer omdat Jupiter, met zijn optimistische aanleg, ons wijst op de mogelijkheden die er zijn om meer van het goede ons leven binnen te halen. Daarbij is voor Jupiter is het glas vooral halfvol en weet hij bij elke situatie het positieve uit te filteren.

Positieve ontwikkelingen

Een van de eigenschappen van Weegschaal is dat de dingen van meerdere kanten worden bekeken. Dat is ook de reden waarom Weegschaal onder andere bekend staat om de moeite die het heeft met het maken van keuzes. Jupiter moedigt ons aan, om in ieder geval te kiezen voor hetgeen dat positieve ontwikkelingen stimuleert, wat dat ook moge zijn.

Onze schaduwzijden

Venus, de planeet die bij Weegschaal hoort, loopt door Schorpioen. Maak dus niet de vergissing om je alleen te richten op dat wat aangenaam voor je voelt. Confrontaties met de minder leuke kanten van waar Weegschaal voor staat, kunnen ons evengoed verder brengen. Juist de spiegels van onze schaduwzijden wijzen ons er op wat er nog binnen onszelf getransformeerd mag worden. Venus, helpt mee om ons hiervan nog meer bewust te worden.

Voor jezelf opkomen

Mars maakt een vierkant met Jupiter, en dit is dus ook van invloed op de nieuwe Maan. Op 5 oktober zal het aspect tussen Mars en Jupiter exact zijn, maar deze invloed kan daags van tevoren al merkbaar zijn. We kunnen bevangen raken door een geldingsdrang in onszelf. Dit kan handig zijn wanneer je er normaal gesproken meer moeite mee hebt om voor jezelf op te komen, of wanneer je zelf nog niet helemaal gelooft in bepaalde doelen die jij graag zou willen verwerkelijken. Waak hier echter wel voor overdrijving en voor impulsiviteit. Zelfvertrouwen is mooi maar laat het niet de vorm aannemen van arrogantie vanwege een diep onderliggend gevoel van onzekerheid.

Win/win

Het kan ook zo zijn dat je jezelf ergens van wil overtuigen en dat is prima, maar wees je hier dan wel bewust van en hou oog voor de realiteit. Kijk ook naar de eventuele feedback die je ontvangt. Weegschaal streeft naar win/win situaties en de response van anderen kunnen ons wellicht hierover iets meer vertellen. Kom bij innerlijke frustratie eerst weer terug in je hart en vraag je daarbij af hoe liefde het zou zien en hoe zij zou handelen. Dit hoeft niet te betekenen dat we niet naar onszelf zouden luisteren, maar wel dat we blijven kijken met ons hart en dus met respect voor onszelf en de ander. Mits we de moraal goed in de gaten houden, kan Mars ons de moed geven die we nodig hebben om onszelf, onze relaties en ons leven meer in evenwicht te brengen. Duik diep in jezelf en vind die kracht om vol te houden bij het vinden van wat je het liefste wil.

Zuiveren

Venus in Schorpioen maakt ook nog een mooi aspect met Neptunus en dat stimuleert ons des te meer om meer vanuit ons hart te leven en te onderzoeken hoe we een betere versie van onszelf kunnen zijn. Relaties en samenwerking kunnen naar een hoger niveau worden gebracht wanneer er weer angsten en overtuigingen vanuit het verleden losgelaten worden. Dit zuiveren door onszelf en anderen te vergeven, zal uiteraard doorwerken in alle afspiegelingen die we tegenkomen in ons leven.

Krachten bundelen

Al met al een hele mooie nieuwe Maan die bol staat van de groeimogelijkheden en reële kansen op positieve verandering. Verkeer je op dit moment nog in vertwijfeling over iets, geef jezelf dan de ruimte om in verbinding te komen met je hart. Deze nieuwe Maan en al haar overige aspecten maken het mogelijk. De krachten willen zich bundelen, zoek dus hulp wanneer je dit nodig hebt. Zoek gelijkgestemden op die passen bij een bepaalde situatie. Verbind je met je hart en ontdek dat je er niet alleen voor staat.
Een mooie en inspirerende nieuwe Maan gewenst.
Bron:Moon de vries https://yourdailyshine.nl/nieuwe-maan-weegschaal/ 
Een reactie posten