zaterdag 3 februari 2018

Aartsengel Sandalphon
Sandalfon is een van de belangrijkste engelen. Hij heerst over de vele gaven van de Serafijnen, zoals macht, overvloed, schoonheid en levensvreugde. De Serafijnen hebben zoveel talenten gekregen dat sommigen van hen zich schuldig voelden dat zij zoveel beter waren dan andere engelen. In de loop der tijden kregen schuld en angst de overhand waardoor veel van hun kostbare talenten verloren zijn gegaan. Bent u een slachtoffer van seksueel of geestelijk misbruik, bent u in een relatie gemanipuleerd of wel eens door een baas gekleineerd? Dit zijn allemaal symptomen van angst voor uw eigen macht. 

In emoties zit macht - de macht om intense liefde te voelen, een verbond met God te voelen, uw doel te vervullen, rijkdom te ontvangen, de waarheid te kennen en te uiten, en om het lichaam gezond te houden. Sommige Serafijnen zijn begenadigd met ongelooflijke gaven, om bijvoorbeeld anderen te genezen, natuurkrachten te sturen, dingen te doen ontstaan of te vernietigen, andere dimensies te horen en te voelen, en om in de toekomst of het verleden te kunnen kijken. Zodra u genoeg angst hebt weggewerkt, zult u merken welke van deze gaven u toebehoort en zult u rijp voor ontvangst zijn. Vraag Sandalfon om wijsheid en zelf vergeving in dit proces.


U zult uw vermogen om lief te hebben herontdekken. Doe uw best om het natuurlijk te laten stromen. Wanneer u bang bent voor deze macht, gaat u misschien onbewust dingen doen om het kleine beetje wat u nog ontvangt, te verminderen, te stimuleren of te beheersen. Gebruikt u cafeïne, alcohol, drugs, stress, seks, films, te weinig of te veel slaap om uw gevoelens te manipuleren? Bent u een emotionele achtbaan? Of heeft de angst uw gevoelens tot een minimum gereduceerd, en het ritme van de vibratie vertraagd tot dat van een lopend lijk?

Wanneer u sterke negatieve gevoelens hebt, verscheurt dat uw lichaam en zal u opnieuw proberen elk gevoel te minimaliseren. De intensiteit van emotionele vibratie, mits bewust gebruikt, zal u helpen oude wonden en overtuigingen los te laten. Dit is onderdeel van uw natuurlijke macht om te genezen.
De Serafijnen hebben de neiging om hard over zichzelf te oordelen en geen tijd te besteden aan leren en groeien. Verwacht u van uzelf dat u perfect moet zijn? Oefen en neem de tijd om te leren. Dit proces vindt plaats in uw gevoelens. Uw geest kan u helpen om u te concentreren en u leiden, maar uw gevoelens vertellen u wat er waar is.


Er bestaan veel oude opvattingen over macht, zoals de overtuiging dat oudere, blanke mannen van een zekere economische klasse meer macht dan wie ook hebben.  En als u rijk bent, voelt u zich dan schuldig omdat u het beter hebt dan anderen? Hebt u van de materiële wereld afstand genomen of een levensstijl aangenomen waarbij u niets meer met het materiële te maken hebt?

Vraag Sandalfon u aan de hand te nemen door uw hele levensverhaal, opdat u voelt wat u moet doen. Zoek naar uw angsten en onevenwichtigheden, en doe daar iets aan. Door uw ware gevoelens te uiten en u te bevrijden van emotionele littekens, zet u de deur open en kan uw macht terugkeren. U moet echt willen dat uw macht terugkomt, uw angst en schuld loslaten, en dan de macht voor uw Goddelijk Plan gebruiken.


Als u een Serafijn bent, zult u van ceremonie houden. Bedenk ceremoniën die u aan uw macht herinneren en uw macht opeisen. De wereld wacht erop dat u uw macht vindt en die op een wijze manier zult gaan gebruiken. Roep Sandalfon aan om u te begeleiden.
Bron: www.engelenorakel.nl

Een reactie posten