zaterdag 8 september 2018

Nieuwe maan 9:9 energie


Vandaag is het een bijzondere dag Nieuwemaan in maagd en de 9:9 poort energie
De 9:9  energie staat in teken van onthechting in onvoorwaardelijke liefde die verder gaat dan de aardse liefde.

De uitdaging voor dit aankomend jaar is totale onthechting om zo helemaal bij jezelf te komen en vanuit je eigen hart en ziel verbinding nieuwe verbinding te gaan maken. Deze verbindingen zullen van ziel tot ziel zijn en niet meer aards gebonden. Gebruik al je talenten dus je creativiteit om steeds meer te ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn. Kom in harmonie met je eigen hart en je stralende zelf!


Op de dag van de nieuwe maan is het 9 september: 9-9
Een dubbel-getal wordt wel een meestergetal genoemd, een spiritueel getal dat je aanspreekt op een bepaalde gevoeligheid. In dit geval wordt de 9 dus versterkt, heeft dubbele kracht.

De 9-9 (hier als datum / dag) geeft een doorgang, waardoor intenties en doelen zich sneller manifesteren. Het is een sprong naar een groter kosmisch bewustzijn.
9-9 staat voor:
Vervolmaking, vervulling, evolutie, vooruitgang.

Wijsheid door ervaring en zelfbezinning - die ga je doorgeven (en zelf blijf je ook lerend).
Sleutelwoorden: liefde, mededogen, geduld, universaliteit, verdraagzaamheid, onzelfzuchtig, dienen, goede afloop.
De uitdaging is:
Leren in overeenstemming met je innerlijke wijsheid te leven en vertrouwen op je intuïtie. Je (weer) bewust worden dat alles in je aanwezig is!
De waarheid in jezelf vinden (al het andere kan een illusie zijn)
Besef: je bent al perfect!

Plan een moment van rust in, en her-inner je wat in jouw leven werkelijk van belang is.
Wees je tevens bewust van jouw meesterschap, doe een wens, en zet een stap in die richting! (alleen wensen en niets doen werkt zelden; actie ondernemen in de geWENSte richting zet de energie in beweging.
Kijk achterom: wat heb je doorlopen, welke ervaringen heb je opgedaan? Nu kom je tot een totaal-inzicht. Bron: Petra Stam


Nieuwe maan 9 september 2018
20:03 uur
Tijdens de periode van de Maan van het Hemelvuur is de afname van zonlicht steeds duidelijker merkbaar. Zonnestralen werken op ons bewustzijn en in de overgang van zomer naar herfst zijn er meer onbewuste prikkels. Dit kan invloed hebben op het centrale zenuwstelsel, op de hersenactiviteit, en ook op gedrag. Als je gevoelig bent voor schemer- of overgangsfasen, kun je in deze tijd levendiger dromen hebben en misschien ook angsten ervaren. Daarbij (b)lijkt ook het licht van de zon anders te zijn, waardoor onze ogen meer moeite hebben om te focussen. Probeer in-zicht te krijgen in wat je voelt, ervaart of droomt. Welke ingevingen heb je? Welke grens heb je bereikt en wat ga je daaraan doen? Wat brengt jou vreugde, wat geeft energie? Om jouw waarheid te vinden, moet je naar binnen keren, je geestelijke ogen gebruiken. Neem jezelf serieus en dus zorg goed voor jezelf.
De nieuwe maan staat (net als de Zon) in het teken Maagd. Dit maakt serieus en geeft behoefte aan orde en netheid. Observeer jezelf, want zelfkritiek kan aan de orde van de dag zijn. Zie in wat jouw verdiensten zijn, waar jij goed in bent, wat jij brengt. Als je anderen helpt voel je je misschien nuttiger, maar het is belangrijk om ook op te laden. Doe wat je voor anderen wilt doen, niet alleen wat je denkt dat je móet doen. We zijn op weg naar de Oogstmaan en Mercurius in Maagd helpt je ideeën te ordenen, details te zien die nodig zijn om een gewenst resultaat (oogst) te behalen.
Jupiter en Pluto staan zeer gunstig ten opzichte van de Maan en elkaar. Dat geeft onverwachte maar positieve mogelijkheden voor groei en succes. Dus als je iets wilt veranderen in je leven, is dit een goede tijd. Niet alleen omdat je simpelweg geluk hebt, maar ook doordat jouw opgewektheid, positieve inslag of gulheid overslaat op anderen en dat wat je geeft in drievoud terugkomt. Het is tevens een goede tijd om je gevoelens te delen en diepgaande gesprekken aan te gaan. Als er een misverstand is, helpt het om gevoelens en ideeën uit te wisselen om tot een oplossing te komen. Zo kun je de nieuwe maan gebruiken om met een schone lei verder te gaan. Zorg voor een spirituele component in alles wat je doet en wees bescheiden, dan zullen je acties opleveren wat je wenst.Bron nieuwe maan Petra Stam

Met deze hoge energie kunnen tablet, pc, apparaten, ect. traag werken of op hol slaan ( ik heb er al last van)Ik wens je een mooie liefdevolle nieuwe maan / poort 9:9 dag!
Liefs Joke

Geen opmerkingen: